Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn

Câu hỏi: Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn

A. Gà Tam Hoàng
B. Gà có thể hình dài
C. Gà Ri
D. Gà có thể hình ngắn

Đáp án B.

Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn gà có thể hình dài.