Trang chủ / Hóa học / Các trái cây trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

Các trái cây trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

Câu hỏi: Các trái cây trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

A. axetilen.
B. etilen.
C. metan.
D. etan.

Đáp án B.

Trong quá trình chín trái cây sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là etilen.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …