Học phí Đại học Mở TP HCM 2022

Học phí Đại học Mở TP HCM 2021-2022

Năm học 2021-2022, Học phí Đại học Mở TP HCM như sau: chương trình đại trà hệ đại học chính quy từ 18.5 – 23.0 triệu đồng/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao từ 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm học.

Học phí chương trình đại trà

Năm học 2021-2022, mức học phí bình quân chương trình đại trà/năm học là 21.400.000 đ. Học phí các nhóm ngành, ngành cụ thể như sau:

 • Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm: 23.000.000 đ
 • Nhóm ngành Xây dựng: 23.000.000 đ
 • Nhóm ngành Công nghệ thông tin: 23.000.000 đ
 • Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân sự, Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch: 20.500.000 đ
 • Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 18.500.000 đ
 • Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc: 20.500.000 đ

Học phí chương trình chất lượng cao

 • Ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Ngoại ngữ, Kinh tế học, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc: 36.000.000 đ
 • Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 37.500.000 đ
 • Ngành Công nghệ sinh học: 37.500.000 đ

Học phí Đại học Mở TP HCM 2020-2021

Học phí chương trình đại trà

Mức học phí bình quân chương trình đại trà là 20.000.000 đ/ năm. Cụ thể như sau:

 • Ngành Công nghệ sinh học: 21.000.000 đ/ năm
 • Nhóm ngành Xây dựng: 22.000.000 đ/ năm
 • Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân sự, Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch: 20.000.000 đ/ năm
 • Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 17.000.000 đ/ năm
 • Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh: 20.000.000 đ/ năm

Học phí chương trình chất lượng cao

 • Ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Ngoại ngữ, Kinh tế học: 34.500.000 đ/ năm
 • Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 37.500.000 đ/ năm
 • Ngành Công nghệ sinh học: 37.500.000 đ/ năm