Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Đại học Mở TP HCM 2022

Học phí Đại học Mở TP HCM 2021-2022

Năm học 2021-2022, Học phí Đại học Mở TP HCM như sau: chương trình đại trà hệ đại học chính quy từ 18.5 – 23.0 triệu đồng/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao từ 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm học.

Học phí chương trình đại trà

Năm học 2021-2022, mức học phí bình quân chương trình đại trà/năm học là 21.400.000 đ. Học phí các nhóm ngành, ngành cụ thể như sau:

Học phí chương trình chất lượng cao

Học phí Đại học Mở TP HCM 2020-2021

Học phí chương trình đại trà

Mức học phí bình quân chương trình đại trà là 20.000.000 đ/ năm. Cụ thể như sau:

Học phí chương trình chất lượng cao

Exit mobile version