Tag: Đại học Mở TP HCM

Học phí Đại học Mở TP HCM 2022
Đại học

Học phí Đại học Mở TP HCM 2022

Học phí Đại học Mở TP HCM 2021-2022 Năm học 2021-2022, Học phí Đại học Mở TP HCM như sau: chương trình đại trà hệ đại học chính quy từ 18.5 - 23.0 triệu đồng/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao từ 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm học. Học phí chương trình đại trà Năm học 2021-2022, mức học phí bình quân chương trình đại trà/năm học là 21.400.000 đ. Học phí các nhóm ngành, ngành cụ thể như sau: Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm: 23.000.000 đ Nhóm ngành Xây dựng: 23.000.000 đ Nhóm ngành Công nghệ thông tin: 23.000.000 đ Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân sự, Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch: 20.500.000 đ Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 18.500...