Học phí 1 năm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học 100% vốn đầu tư nước ngoài, sinh viên được cấp bằng cử nhân trực tiếp từ Đại học Staffordshire và Đại học London (Vương quốc Anh).

Mức học phí BUV rơi vào khoảng từ 179,4 triệu đến 960 triệu đồng cho cả khóa học Đại học tùy chuyên ngành và đối tác cấp bằng. Theo ước tính, bạn sẽ phải bỏ ra tổng số tiền khoảng từ 821 triệu cho các chương trình cử nhân của Đại học Staffordshire và 1,1 tỷ đồng cho chương trình của Đại học London học tại BUV (nếu học cả Dự bị Chương trình Đại học University Of London). Học phí trên đã bao gồm tiền sách nhưng không bao gồm các phí dịch vụ khác. Campus của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hiện đặt tại khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Học phí chương trình đại học Staffordshire

Học phí Chương trình đại học Staffordshire rơi vào khoảng 821 triệu/ khóa học 3 năm (tương đương 84,4 – 245,7 triệu/năm học). Đây là mức học phí cho cả khóa học Đại học và được dựa trên việc chọn lựa khóa học thông thường. Học phí phải trả còn phụ thuộc vào số lượng môn học sẽ tham dự trong mỗi kỳ hoặc còn phụ thuộc vào việc học phí được trả hàng năm hay theo niên học. Học phí cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên ngay khi nhập học. Lưu ý, các khoản phí đều có khả năng thay đổi.

Học phí chương trình đại học London

Học phí chương trình đại học London được tính dựa trên việc chọn lựa khóa học thông thường. Học phí phải trả còn phụ thuộc vào số lượng môn học sẽ tham dự trong mỗi kỳ hoặc còn phụ thuộc vào việc học phí được trả hàng năm hay theo niên học. Học phí cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên ngay khi nhập học. Sinh viên đăng ký vào trường Đại học London cần lưu ý rằng có những khoản chi phí cần được nộp cho hai trường.

Đối với trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam, sinh viên phải trả phí đăng ký tuyển sinh, các chi phí hành chính và tiền học. Tiền học và các chi phí hành chính khác cần phải được thanh toán ngay khi nhập học.

Đối với trường Đại Học London, các khoản chi phí bao gồm phí xét tuyển, phí đăng ký, phí đăng ký thi và phí tiếp tục xin xét tuyển hàng năm.

Học phí chương trình Đại học University Of London

Học phí Chương trình Đại học University Of London rơi vào khoảng 960 triệu/khóa học 3 năm (tương đương 313 – 334 triệu/năm học).

Học phí Dự bị chương trình Đại học University Of London

Học phí Dự bị Chương trình Đại học University Of London khoảng 179,4 triệu/khóa học.

Học phí chương trình BUV

Học phí Chương trình Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) rơi vào khoảng 613 triệu/khóa học 4 năm (tương đương 153 triệu/năm học).

Học phí chương trình bằng kép cấp bởi đại học Staffordshire

Học phí chương trình bằng kép cấp bởi đại học Staffordshire rơi vào khoảng 671 triệu/khóa học (tương đương 172 – 223 triệu/năm học).

Học phí chương trình MBA

Học phí chương trình MBA tại BUV khoảng 481 triệu/khóa học 2 năm (tương đương 240 triệu/năm học).