Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18-23 điểm, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động từ 18 – 26 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa với 26 điểm, tiếp đến là điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin với 25,6 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) năm 2021 sẽ có 1 số ngành tăng nhẹ so với năm 2020 và cũng có 1 số ngành sẽ giảm điểm chuẩn do điểm chuẩn phụ thuộc vào kết quả thi và tỷ lệ chọi (số thí sinh đăng ký/chỉ tiêu).

Cụ thể, về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, phổ điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) từ 18-23 điểm tăng nhều, trên 24 điểm không tăng và trên 25 điểm giảm. Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) từ 19 điểm trở lên tăng mạnh, đặc biệt từ 22 điểm trở lên. Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) không có sự thay đổi phổ điểm so với năm ngoái.

Về tỷ lệ “chọi”, năm 2021 số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng khoảng 20% ở tất cả các ngành học.

Từ phân tích trên, có thể dự đoán với các ngành khối Kỹ thuật, Kỹ thuật công nghệ, Máy tính và Công nghệ thông tin – những ngành chủ yếu xét tuyển bằng tổ hợp A00 và A01 trong đó A00 chiếm đa số, điểm chuẩn năm nay sẽ chia làm 4 nhóm:

– Nhóm có điểm chuẩn năm ngoái từ 23 trở xuống có thể tăng 0,5 đến 1,5 điểm.

– Nhóm những ngành năm ngoái lấy 23-24 sẽ tăng nhẹ 0,25-1 điểm.

– Nhóm lấy 24-25 điểm sẽ ổn định.

– Nhóm từ 25 điểm trở lên ở năm ngoái năm nay có thể giảm nhẹ.

Đối với các ngành học khối ngôn ngữ, thí sinh đăng ký xét tuyển chủ yếu bằng tổ hợp D01 nên điểm chuẩn có thể tăng 1-2 điểm so với năm ngoái. Với các ngành khối Kinh tế – Quản trị – Dịch vụ, chủ yếu xét tuyển bằng tổ hợp A00, A01 và D01, điểm chuẩn có thể tăng 0,5 đến 1,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau: