Điểm sàn xét tuyển 2021 Trường Đại học Đại Nam

Ngày 26/8, Trường Đại học Đại Nam công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (điểm sàn xét tuyển đại học) theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển năm 2021 của trường Đại học Đại Nam như sau: ngành Y khoa 22 điểm, ngành Dược học 21 điểm, ngành Điều dưỡng 19 điểm, các ngành còn lại có điểm sàn là 15 điểm.

Điểm sàn xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định.