Tag: buv

Học phí 1 năm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là bao nhiêu?
Đại học

Học phí 1 năm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học 100% vốn đầu tư nước ngoài, sinh viên được cấp bằng cử nhân trực tiếp từ Đại học Staffordshire và Đại học London (Vương quốc Anh). Mức học phí BUV rơi vào khoảng từ 179,4 triệu đến 960 triệu đồng cho cả khóa học Đại học tùy chuyên ngành và đối tác cấp bằng. Theo ước tính, bạn sẽ phải bỏ ra tổng số tiền khoảng từ 821 triệu cho các chương trình cử nhân của Đại học Staffordshire và 1,1 tỷ đồng cho chương trình của Đại học London học tại BUV (nếu học cả Dự bị Chương trình Đại học University Of London). Học phí trên đã bao gồm tiền sách nhưng không bao gồm các phí dịch vụ khác. Campus của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV...