Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen là đặc điểm của loại biển báo nào?

Câu hỏi: Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen là đặc điểm của loại biển báo nào?

Trả lời:

Biển báo hình tam giác đều, nền vàng, viền đỏ, hình vẽ màu đen là Biển báo nguy hiểm.