Khó khăn lớn nhất trong phát triển nghề muối truyền thống ở nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất trong phát triển nghề muối truyền thống ở nước ta hiện nay là

A. Thị trường tiêu thụ không ổn định

B. Thiếu vốn đầu tư

C. Thiên tai thường xuyên xảy ra

D. Thiếu lao động có tay nghề

Đáp án A.

Khó khăn lớn nhất trong phát triển nghề muối truyền thống ở nước ta hiện nay là thị trường tiêu thụ không ổn định, muối sản xuất theo kiểu truyền thống nhỏ, lẻ, thiếu sự liên kết trong sản xuất, không có hợp đồng mua bán khiến giá cả muối lên xuống thất thường, thu nhập bấp bênh; bên cạnh đó việc sản xuất muối truyền thống cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu, năm mưa nhiều, muối mất mùa.