Trang chủ / Công nghệ / Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự

Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự

Câu hỏi: Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự

A. XN – NC – SNC
B. XN – SNC – NC
C. SNC – XN – NC
D. SNC – NC – XN

Đáp án D.

Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự: SNC – NC – XN (SGK Công nghệ 10 trang 12).

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng

Câu hỏi: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó …