Trang chủ / Sinh học / Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Câu hỏi: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

A. Cacbonhiđrat

B. Prôtêin

C. Triglixêric

D. Kitin

Đáp án D.

Thành tế bào của nấm được cấu tạo chủ yếu từ kitin. Kitin là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của glucose. Nó tồn tại ở dạng chất rắn, có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, dạng vẩy hoặc dạng bột, không có mùi và không vị.

Có thể bạn quan tâm

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn

Câu hỏi: Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn A. …