Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

Câu hỏi: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng

B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa

C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh

D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ

Đáp án B.

Giữa lúc quân Tống thua to, lâm vào tình thế hết sức khó khăn, tuyệt vọng. Lý Thường Kiệt đã chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp thương lượng, đề nghị “giảng hòa”. Quách Qùy chấp nhận ngay. Sau đó quân Tống rút về nước (SGK Lịch sử 7, trang 42).