Trang chủ / GDCD / Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Câu hỏi: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

A. chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng.

B. chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau.

C. chúng đều là sản phẩm của lao động.

D. chúng có giá trị bằng nhau.

Đáp án D.

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng có giá trị bằng nhau.

Hai hàng hóa được trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện với giá cả bằng giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …