Trang chủ / GDCD / Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Câu hỏi: Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa?

Trả lời:

Hàng hóa là sản phẩm của lao động và có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Để sản phẩm trở thành hàng hóa cần có 3 điều kiện sau:

– Do lao động tạo ra.

– Có công dụng nhất định.

– Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán.

Có 2 loại hàng hóa là hàng hóa vật thể và hàng hóa phi vật thể.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …