Em hãy kể tên những lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ

Câu hỏi: Em hãy kể tên những lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ

Trả lời:

Các hoạt động sản xuất

– Sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm: thóc, ngô, rau, quả, gia cầm, gia súc…

– Sản xuất các mặt hàng công nghiêp tiêu dùng như: bút bi, giấy vở HS; đồ sứ gia dụng; quần áo; giày dép; mây tre đan; sản phẩm thủ công mĩ nghệ…

Các hoạt động mua, bán hàng hóa

– Đại lí bán hàng: Vật tư phục vụ sản xuất, xăng dầu, hàng hóa tiêu dùng khác.

– Bán lẻ hàng hóa tiêu dùng: hoa quả, bánh kẹo, quần áo…

Các hoạt động dich vụ

– Dich vụ internet phục vụ khai thác thông tin, vui chơi giải trí.

– Dịch vụ bán, cho thuê (sách, đồ dùng sinh hoạt cưới hỏi…)

– Dịch vụ sửa chữa, điện tử, xe máy, ôtô…

– Dịch vụ khác: vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe…