Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

Câu hỏi: Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

Trả lời:

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Khi cho cuộn dây quay trong từ trường hoặc nam châm quay trước cuộn dây thì trong cuộn dây thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.