Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến

Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5. Sau đây là hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 cho học sinh lớp 12 trên cả nước.

Thời gian, phương thức đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

Thí sinh đang học lớp 12 Thí sinh tự do
Thời gian đăng ký Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022
Phương thức đăng ký Đăng ký thi trực tuyến tại trang quản lý thi:

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Đăng ký bằng Phiếu, nộp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục quy định..
Cấp tài khoản đăng nhập trang quản lý thi Các thí sinh đang học lớp 12 trong năm học 2021 – 2022 được trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi. Sau khi nộp Phiếu đăng ký thi, thí sinh mới được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống quản lý thi.

Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập trang quản lý thi

Thí sinh đăng nhập bằng chứng minh thư và mã đăng nhập (mật khẩu) mà điểm đã được cấp hoặc đăng nhập bằng tài khoản dịch của Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Mật khẩu thay đổi phải gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký  chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 2: Nhập phiếu đăng ký trực tuyến

Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí  sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký.

– Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

– Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh  chưa biêt mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh (TP),  Quận(Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), sau đó nhấn chọn.

– Mục 6. Nơi học Trung học phổ thông hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có  thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh (TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh (TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhân vào các ô để chọn Tỉnh(TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 3: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin

Sửa, in phiếu đăng ký thi trực tuyến

Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký -> Chi tiết phiếu đăng ký -> Nhấn sửa  phiếu đăng ký.

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn cập nhật phiếu đăng ký.

Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt 

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản, hiển thị popup thông báo từ chối duyệt có hiển thị nội dung  từ chối duyệt. Nhấn cập nhật Phiếu đăng ký.

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn Cập nhật phiếu đăng ký để lưu các thông tin vừa sửa.

In phiếu đăng ký 

Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký -> Chi tiết phiếu đăng ký -> In phiếu đăng ký.

Chi tiết lịch sử 

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký -> Chi tiết phiếu đăng ký -> Chi tiết  lịch sử.

Bước 2: Nhấn vào các thao tác để xem chi tiết lịch sử phiếu.