Dựa vào đâu để phân loại máy tăng âm

Câu hỏi: Dựa vào đâu để phân loại máy tăng âm

A. Dựa vào chất lượng máy tăng âm
B. Dựa vào công suất máy tăng âm
C. Dựa vào linh kiện máy tăng âm
D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án D.

Máy tăng âm là một thiết bị dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh. Để phân loại máy tăng âm:

+ Dựa vào chất lượng máy tăng âm.

+ Dựa vào công suất máy tăng âm

+ Dựa vào linh kiện máy tăng âm.