Đối tượng nghiên cứu của ngành tin học là gì

Câu hỏi: Đối tượng nghiên cứu của ngành tin học là gì

A. Xã hội
B. Con người
C. Máy tính
D. Thông tin

Đáp án D. Đối tượng nghiên cứu của ngành tin học là thông tin.

Giải thích:

Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin của một hệ thống máy tính. Và đối tượng nghiên cứu của tin học chính là thông tin và các công cụ sử dụng để tương tác thông tin.