Trang chủ / Tin tức / Cập nhật đáp án thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Cập nhật đáp án thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Chiều 26/6, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, thời gian 60 phút. Nhiều em cho biết đề thi có 4, 5 câu khó ở phần từ vựng, còn lại cơ bản “dễ thở”.

Bài giải mã đề 417:

 1 – C 2 – D 3 – C 4 – A 5 – B
 6 – B 7 – B 8 – A 9 – A 10 – D
11 – C 12 – A 13 – A 14 – C 15 – D
16 – A 17 – C  18 – A 19 – C 20 – D
21 – D 22 – C  23 – D  24 – A 25 – C
26 – D 27 – B 28 – A 29 – B 30 – A
31 – 32 – C  33 – B  34 – B 35 – C
 36 – B  37 – D 38 – C  39 – D 40 – D
41 – D  42 –  43 – C  44 – B  45 – C
 46 – D  47 – D  48 – B 49 – D  50 – B

Mã đề 408

 1 – D 2 – D 3 – D 4 – A 5 – D
 6 – C 7 – D 8 – B 9 – C 10 – B
11 – A 12 – A 13 – B 14 – C 15 – C
16 – B 17 –   18 – B 19 – C 20 – A
21 – A 22 – C  23 – B  24 – B 25 – B
26 – A 27 – C 28 – A 29 – C 30 – C
31 – 32 – C  33 – C  34 – C 35 – B
 36 – B  37 – C 38 – A  39 – B 40 – A
 41 – A  42 – C  43 – B  44 – B  45 – A
 46 – C  47 – A  48 – A  49 – A 50 – C

Đề thi môn Tiếng Anh, mã 417 như sau:

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …