Trang chủ / Tin tức / Cập nhật đáp án thi môn Sinh học THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Cập nhật đáp án thi môn Sinh học THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Nhằm hỗ trợ cho thí sinh cũng như bậc phụ huynh trong quá trình tra cứu đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia năm 2019, Ban tư vấn chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật chi tiết thông tin ở bảng thống kê dưới đây với đầy đủ các mã đề:

Đáp án mã đề thi 201:

81- A 82 – B 83 – A  84 – C 85 – A
86 – A 87- D 88 – D 89 – D 90 – B
91 – C
92 – D 93 – C 94 – B 95 – A
96 – C 97 – B 98 – B 99 – D 100 – A
101 – D 102 – B 103 – B 104 – D 105 – D
106 – A 107 – C 108 – D 109 – A 110 – B
111 – C 112 – A 113 –  A 114 –  C 115 – C
116 – B 117 –  A 118 –  C 119 –  B 120 – B

Đề thi mã 221:

Có thể bạn quan tâm

Hình thức cai trị của thực dân anh ở Ấn Độ là

Câu hỏi: Hình thức cai trị của thực dân anh ở Ấn Độ là A. …