Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị

Câu hỏi: Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị

A. Đĩa cứng, đĩa mềm

B. Các loại trống từ, băng từ

C. Đĩa CD, flash

D. Tất cả các thiết bị nhớ ở trên

Đáp án D.

Giải thích: Bộ nhớ ngoài được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, có thể tách rời máy tính. Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, các loại trống từ, băng từ, đĩa CD, flash.