Trang chủ / Địa lý / Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú
B. Nền kinh tế phát triển năng động
C. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế
D. Giao thông vận tải phát triển

Đáp án C.

Sự phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế là hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

Câu hỏi: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của …