Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi: Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Đà Nẵng

B. Huế

C. Hà Nội

D. Gia Định

Đáp án A.

Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã bắn vào các pháo đài phòng thủ của quân Việt Nam ở Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm chiếm nước ta.