Trang chủ / Địa lý / Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu?

Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu?

Câu hỏi: Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu?

A. Các vùng duyên hải ven biển
B. Các cao nguyên đất đỏ ba-dan
C. Các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp
D. Các đồng bằng phù sa màu mỡ

Đáp án C.

Phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ. Dân cư tập trung đông ở các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp nên hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất.

Có thể bạn quan tâm

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

Câu hỏi: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của …