Trang chủ / Địa lý / Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

Câu hỏi: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp dầu khí

C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất

D. Công nghiệp điện tử

Đáp án A.

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

Câu hỏi: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của …