Trang chủ / GDCD / Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

Câu hỏi: Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

A. phong cách của con người.

B. cách sống của con người.

C. thế giới quan.

D. lối sống của con người.

Đáp án C.

Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là thế giới quan.

Có thể bạn quan tâm

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

Câu hỏi: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của …