Trang chủ / Lịch sử / Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào

Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào

Câu hỏi: Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào

A. Lộ – huyện – hương
B. Lộ – phủ – châu
C. Lộ – phủ – châu – hương
D. Lộ – phủ – huyện – hương, xã

Đáp án D.

Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp thành lộ – phủ – huyện – hương, xã.

Có thể bạn quan tâm

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

Câu hỏi: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của …