Trang chủ / Địa lý / Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực

Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực

A. Phá hủy
B. Vận chuyển
C. Bồi tụ
D. Nâng lên, hạ xuống

Đáp án D.

Quá trình nâng lên, hạ xuống không thuộc ngoại lực.

Câu 2: Các yếu tố nào sau đây không thuộc ngoại lực

A. khí hậu
B. nước
C. sinh vật
D. năng lượng của sự phân hủy chất phóng xạ

Đáp án D.

Phân hủy phóng xạ là nguồn năng lượng sinh ra nội lực, vì thế đây không phải yếu tố thuộc ngoại lực.

Có thể bạn quan tâm

Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho quy luật địa đới

Câu hỏi: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho quy luật địa đới …