Trang chủ / Sinh học / Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

Câu hỏi: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

Đáp án A.

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

Có thể bạn quan tâm

Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là

Câu hỏi: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một …