Yếu tố nào của khí hậu quyết định sự sống của sinh vật

Câu hỏi: Yếu tố nào của khí hậu quyết định sự sống của sinh vật

Trả lời:

Nước và độ ẩm không khí là 2 yếu tố khí hậu quyết định đến sự sống của sinh vật.