Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì?

Câu hỏi: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì?

A. Chứng tỏ nền văn minh Ấn Độ được xây dựng từ lâu đời

B. Tạo điều kiện cho nền văn học cổ đại Ấn Độ phát triển rực rỡ

C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa Ấn Độ

D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển ở Ấn Độ

Đáp án C.

Ngôn ngữ và văn tự phát triển sớm là điều kiện để truyền tải, truyền bá văn hóa, văn học Ấn Độ. Đây cũng là ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ (Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 10 cơ bản).