Khu vực nào sau đây chịu tác động mạnh nhất của gió Lào

Câu hỏi: Khu vực nào sau đây chịu tác động mạnh nhất của gió Lào

A. Vùng núi Tây Bắc
B. Ven biển Bắc Trung Bộ
C. Đồng bằng sông Hồng
D. Ven biển Nam Trung Bộ

Đáp án B.

Gió Tây khô nóng (gió Lào) tác động mạnh nhất đến khu vực ven biển Bắc Trung Bộ của nước ta.