Ý nghĩa môi trường của việc trồng và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên

Câu hỏi: Ý nghĩa môi trường của việc trồng và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên

A. Góp phần ổn định nguồn nước cho các nhà máy thủy điện.

B. Đảm bảo nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất giấy.

C. Bảo vệ nguồn nước ngầm cho sản xuất và sinh hoạt.

D. Hạn chế xói mòn, sạt lở đất ở vùng núi, lũ lụt ở vùng đồng bằng hạ lưu.

Đáp án D.

Ý nghĩa môi trường của việc trồng và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên là hạn chế xói mòn, sạt lở đất ở vùng núi, lũ lụt ở vùng đồng bằng hạ lưu đồng thời bảo vệ môi trường sống cho động vật hoang dã…