Đâu chưa phải là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học

Câu hỏi: Đâu chưa phải là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học

A. Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ.

B. Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.

D. Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng.

Đáp án D.

Biện pháp chưa phải là quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học là tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng.