Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì

Câu hỏi: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì

A. Con người có thể khai phá những vùng đất mới.

B. Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá.

C. Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

D. Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất.

Đáp án C.

Công cụ sản xuất bằng kim loại xuất hiện, nhất là đồ sắt đã làm cho con người khai phá những vùng đất mà trước đây chưa khai thác nổi, có thể cày sâu cuốc bẫm, có thể xẻ gỗ, đóng thuyền đi biển… từ đó con người đã tạo ra được một lượng sản phẩm không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa thường xuyên.