Trang chủ / Địa lý / Bề mặt trái đất được chia ra làm

Bề mặt trái đất được chia ra làm

Câu hỏi: Bề mặt trái đất được chia ra làm

A. 12 múi giờ, mỗi múi rộng 15o kinh tuyến
B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15o kinh tuyến
C. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30o kinh tuyến
D. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30o kinh tuyến

Đáp án B.

Giải thích:

Trái Đất tự quay 1 vòng hết 24 giờ, lấy 1 vòng Trái Đất là 360o/24 = 15o (Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …