Trong học tập địa lý khi sử dụng bản đồ vấn đề cần lưu ý đầu tiên là

Trong học tập địa lý khi sử dụng bản đồ vấn đề cần lưu ý đầu tiên là:

a) Chọn bản đồ phù hợp với nội dung (mục đích) cần tìm hiểu (học tập)

– Xem và hiểu tỉ lệ bản đồ.

– Nghiên cứu kĩ bản chú giải.

b) Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ và kí hiệu trên bản đồ

c) Xác định phương hướng trên bản đồ

– Dựa vào hệ thống kinh, vĩ tuyến.

– Quy ước:

+ Đầu trên kinh tuyến hướng Bắc, dưới hướng Nam.

+ Bên phải vĩ tuyến hướng Đông, trái hướng Tây.