Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ ở tây á châu phi là nhờ

Câu hỏi: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ ở Tây Á Châu Phi là nhờ

A. nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
B. nước ta nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á.
C. nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.
D. nước ta nằm tiếp giáp biển Đông rộng lớn.

Đáp án D.

Giải thích:

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ ở Tây Á Châu Phi là nhờ nước ta nằm tiếp giáp biển Đông rộng lớn.

Do vị trí tiếp giáp với biển Đông có nguồn nhiệt và ẩm dồi dào nên các khối khí khi đi qua biển vào đất liền được cung cấp thêm hơi ẩm và gây mưa cho nước ta làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, thảm thực vật bốn mùa xanh tốt.