Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là

A. cháy rừng
B. ô nhiễm môi trường
C. biến đổi khí hậu
D. con người khai thác quá mức

Đáp án D.

Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là con người khai thác quá mức đã làm cho nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.