Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga

Câu hỏi: Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga

A. Quỹ đất nông nghiệp lớn

B. Khí hậu phân hoá đa dạng

C. Giáp nhiều biển và đại dương

D. Có nhiều sông, hồ lớn

Đáp án A.

Quỹ đất nông nghiệp lớn là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga (Mục II, SGK/70 địa lí 11 cơ bản).