Trang chủ / Lịch sử / Vương triều nào đã thống nhất được Indonesia

Vương triều nào đã thống nhất được Indonesia

Câu hỏi: Vương triều nào đã thống nhất được Indonesia

A. Xu-la-vê-di

B. Xu-ma-tơ-ra

C. Ca-li-man-tan

D. Gia-va (Mô-giô-pa-hít)

Đáp án D.

Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 – 1527).

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …