Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc

A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai

B. Thành lập chính quyền mới

C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan

D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang

Đáp án C.

Khởi nghĩa Lam Sơn một trong những cuộc khởi nghĩa điển hình trong lịch sử Việt Nam do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1418-1427 là một dấu son chói ngời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Tóm tắt ngắn gọn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

– Tháng 2 – 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương.

– Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng mạnh, quyết bắt giết bằng được Lê Lợi. Trước tình hình nguy cấp, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi và hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi nên rút quân.

– Cuối năm 1421, hơn 10 vạn quân Minh mở cuộc tấn công vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh.

– Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5 – 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

– Năm 1424, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, giải phóng Nghệ An.

– Từ tháng 10-1424 đến tháng 8-1425, nghĩa quân đã giải phóng được Tân Bình và Thuận Hóa. Tháng 8 – 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa.

– Cuối năm 1426, nghĩa quân tiến quân ra Bắc theo 3 đạo, mở rộng phạm vi hoạt động. Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ.

– Cuối năm 1426, chiến thắng tại trận Tốt Động – Chúc Động.

– Tháng 10 – 1427, chiến thắng tại trận Chi Lăng – Xương Giang.

-> Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.