Xét về mặt vật lý các mô hình dữ liệu được lưu trữ ở đâu

Câu hỏi: Xét về mặt vật lý các mô hình dữ liệu được lưu trữ ở đâu

A. Bộ nhớ trong
B. Bộ nhớ ngoài
C. Lưu trữ trên mạng internet
D. Cả bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài

Đáp án B.

Xét về mặt vật lý các mô hình dữ liệu được lưu trữ ở đâu bộ nhớ ngoài vì nếu xét theo mặt vật lý thì các mô hình dữ liệu là những phụ kiện chạm vào được nên chỉ có thể lưu trữ trong bộ nhớ ngoài.

Bộ nhớ ngoài là gì?

Bộ nhớ ngoài của máy tính hay còn được gọi là bộ nhớ thứ cấp hoặc ổ cứng gắn ngoài, thường được nằm trong một thiết bị lưu trữ riêng biệt như ổ đĩa cứng thể rắn, đĩa CD/DVD. Bộ nhớ này có thể tháo rời đồng nghĩa cũng có thể sử dụng cho các máy tính khác. Phương pháp này còn được gọi là lưu trữ dữ liệu khác với bộ nhớ trong.

Những thiết bị này có thể gắn trực tiếp vào hệ thống của máy tính. Bộ nhớ ngoài của máy tính có những chức năng:

– Lưu trữ dữ liệu.

– Lưu trữ thông tin rộng (có thể lắp vào máy tính khác).

– Chia sẻ “gánh nặng” giúp bộ nhớ trong.