Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào

Câu hỏi: Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào

A. Công nghiệp dệt may

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp luyện kim màu

D. Công nghiệp hóa dầu

Đáp án A.

Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp dệt may (Mục II, SGK/94 địa lí 11 cơ bản).