Trang chủ / Lịch sử / Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

Câu hỏi: Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

A. Lý Thái Tổ

B. Lê Thái Tổ

C. Trần Thánh Tông

D. Lê Thánh Tông

Đáp án D.

Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua Lê Thánh Tông – Mục…1 (phần II)….Trang…88…SGK Lịch sử 10 cơ bản.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …