Các xí nghiệp nhà máy ở Trung Quốc được chủ

Câu hỏi: Các xí nghiệp nhà máy ở Trung Quốc được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm là kết quả của

A. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Chính sách phát triển nền kinh tế chỉ huy

C. Quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, thành lập các đặc khu kinh tế

D. Chính sách chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường

Đáp án D.

Trong quá trình thực hiện chính sách chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường, các nhà máy, xí nghiệp ở Trung Quốc được chủ động trong sản xuất và tiêu thụ.