Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất muối ở nước ta là

Câu hỏi: Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất muối ở nước ta là

A. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án D.

Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất muối ở nước ta là vùng duyên hải Nam Trung Bộ do có nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển.